Rekisteriseloste:
Heikkilä-Berggren -suvun jäsenet

Etusivu Ajankohtaista Suku Vaakuna Sukuseura Sukukokoukset Sukukirjat Jäsenyys Yhteystietoja1. Rekisterinpitäjä


Nimi: Heikkilä-Berggren sukuseura ry

Osoite: ks. yhteyshenkilä

Muut yhteystiedot: heikkilaberggren@gmail.com


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Nimi: Nina Kivivirta

Postiosoite: Jaakkimantie 24 H 73, 02140 ESPOO

Sähköposti: heikkilaberggren@gmail.com


3. Rekisterin nimi


Heikkilä-Berggren -suvun jäsenet


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Heikkilö-Berggren -sukuun kuuluvista ja heidön aviopuolisoistaan voidaan kerätä tietoja sukutukimusta ja yhteydenottoa varten (Henkilötietolaki 18§).


5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteri sisältää Heikkilä-Berggren sukuun kuuluvien henkilöiden ja heidän aviopuolisoidensa rekisterin tarkoituksen kannalta tarpeellisia yksilöintitietoja samoin kuin muita sukututkimuksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja sekä yhteystietoja yhteydenottoa varten.


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Heikkilä-Berggren sukuun kuuluvan oma tai hänen lähiomaisensa ilmoitus.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja ei säännömukaisesti luovuteta.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on henkilökohtaisesti oikeus tarkistaa ja korjata häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistaman omat tietonsa rekisteristä. Ota tarvittaessa yhteyttä yhdyshenkilöön.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalinen aineisto: Tiedot säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain yhdistyksen hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt. Tiedot kerätään järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.