Rekisteriseloste:
Heikkilä-Berggren sukuseura ry jäsenluettelo

Etusivu Ajankohtaista Suku Vaakuna Sukuseura Sukukokoukset Sukukirjat Jäsenyys Yhteystietoja1. Rekisterinpitäjä


Nimi: Heikkilä-Berggren sukuseura ry

Osoite: ks. yhteyshenkilö

Muut yhteystiedot: heikkilaberggren@gmail.com


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Nimi: Nina Kivivirta

Sähköposti: heikkilaberggren@gmail.com


3. Rekisterin nimi


Heikkilä-Berggren sukuseura ry jäsenluettelo


4. Henkilätietojen käsittelyn tarkoitus


Yhdistyksen jäsenluettelo (Yhdistyslaki 11§). Tietoja käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen.


5. Rekisterin tietosisältö


Yhdistyksen jäsenten täydellinen nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite).


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Yhdistyksen jäsenen oma tai hänen lähiomaisensa ilmoitus.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti jäsenkirjeen postitusta varten.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on henkilökohtaisesti oikeus tarkistaa ja korjata häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Ota tarvittaessa yhteyttä yhdyshenkilöön.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalinen aineisto: Tiedot säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Jäsentietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain yhdistyksen hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt. Tiedot kerätään järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.